Faidah

Wahabi

Syaikh Muhammad Taqiyyudin al-Hilaly, salah seorang ulama Magrib berkata:

“Sebenarnya tidak ada firqah (kelompok sempalan) yang bernama Wahabiyah, itu hanyalah sebutan yang disematkan oleh Ahli Bid’ah, mereka mengarahkannya kepada setiap orang yang bertauhid kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah ﷺ, dan meninggalkan bid’ah. Hal itu sebagaimana kaum Musyrikin dahulu menamakan Rasulullah ﷺ dengan sebutan Mudzammaman* (yang tercela) agar manusia jauh darinya”.
_______________
? Syarah Qashidah al-Lanji fil Intishar li Da’watit Tauhid, hal. 4

Ditulis oleh,
BENI SARBENI

☘?☘?☘?☘